Disclaimer

Deze website kan algemene informatie bevatten over verschillende gezondheidsproblemen en hun behandelingen. Dergelijke informatie wordt alleen ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als vervanging voor advies van een arts of andere gekwalificeerde gezondheidswerkers. Patiënten mogen de hierin opgenomen informatie NIET gebruiken voor het diagnosticeren van een gezondheidsprobleem of ziekte. Patiënten moeten altijd een arts of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg raadplegen voor medisch advies of informatie over diagnose en behandeling.

Restitutiebeleid

Alle aanbetalingen worden niet gerestitueerd.

Agressie en grofheid

Het doel van dit beleid is om de regelingen vast te stellen voor het beheersen van de risico's die samenhangen met de vermindering, preventie en beheersing van werkgerelateerd geweld en agressie, zowel in klinische als niet-klinische omgevingen, om ervoor te zorgen dat het risico van herhaling ervan tot een minimum wordt beperkt.

1. Patiënten moeten al het personeel met respect behandelen, precies zoals u wordt behandeld.

2. Brutaliteit en agressief gedrag worden niet getolereerd en is ten strengste verboden

3. Onaanvaardbaar gedrag leidt tot uiteindelijk ontslag uit ons centrum zonder nazorg.

Alle patiënten moeten het risicoformulier ondertekenen en accepteren voordat een operatie wordt uitgevoerd

Als u een aanbetaling heeft gedaan voor een combinatieoperatie en een van de operaties op de lijst annuleert, kunnen we de prijs niet wijzigen en geen korting toepassen.